Cafedev chia sẻ cho ace những cuốn sách cực hay và hữu ích cho ace nào chuẩn bị, đã và đang học lập trình với Assembly Language(MIPS). Sau đây cafedev sẽ review từng cuốn dưới đây.

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

1. Modern X86 Assembly Language Programming: Covers x86 64-bit, AVX, AVX2, and AVX-512 2nd ed. Edition

Trọng tâm trong ấn bản thứ hai này là độc quyền về kiến ​​trúc lập trình cơ sở 64-bit và lập trình AVX. Cấu trúc của Lập trình hợp ngữ X86 hiện đại và mã mẫu được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng hiểu được hợp ngữ x86 lập trình và khả năng tính toán của nền tảng x86. Sau khi đọc và sử dụng cuốn sách này, bạn sẽ có thể viết mã các chức năng nâng cao hiệu suất và thuật toán sử dụng hợp ngữ x86 64-bit và AVX, AVX2 và AVX-512 phần mở rộng tập hướng dẫn.

Những gì bạn sẽ học được?

 • Khám phá chi tiết về nền tảng x86 64-bit bao gồm kiến ​​trúc cốt lõi, kiểu dữ liệu,
 • thanh ghi, chế độ địa chỉ bộ nhớ và tập lệnh cơ bản
 • Sử dụng tập lệnh x86 64-bit để tạo các chức năng nâng cao hiệu suất
 • có thể gọi được từ một ngôn ngữ cấp cao (C ++)
 • Sử dụng hợp ngữ x86 64-bit để thao tác hiệu quả các kiểu dữ liệu phổ biến
 • và các cấu trúc lập trình bao gồm số nguyên, chuỗi văn bản, mảng và cấu trúc
 • Sử dụng tập lệnh AVX để thực hiện số học dấu phẩy động vô hướng
 • Khai thác các tập lệnh AVX, AVX2 và AVX-512 để tăng tốc đáng kể
 • hiệu suất của các thuật toán có cường độ tính toán cao trong các lĩnh vực vấn đề như
 • xử lý hình ảnh, đồ họa máy tính, toán học và thống kê
 • Áp dụng các chiến lược và kỹ thuật mã hóa khác nhau để khai thác tối ưu x86 64-bit,
 • Các tập lệnh AVX, AVX2 và AVX-512 cho hiệu suất tối đa có thể

2. MIPS Assembly Language Programming

Người sử dụng cuốn sách này sẽ hiểu được các khái niệm cơ bản của kiến ​​trúc máy tính đương đại, bắt đầu với Máy tính tập lệnh rút gọn (RISC). Sự hiểu biết về kiến ​​trúc máy tính cần bắt đầu với những điều cơ bản về tổ chức máy tính hiện đại. Kiến trúc MIPS là hiện thân của các nguyên tắc thiết kế cơ bản của tất cả các kiến ​​trúc RISC đương đại. Cuốn sách này cung cấp sự hiểu biết về cách các thành phần chức năng của máy tính hiện đại được kết hợp với nhau và cách một máy tính hoạt động ở cấp độ ngôn ngữ máy. Được viết tốt và có tổ chức rõ ràng, cuốn sách này bao gồm những kiến ​​thức cơ bản về kiến ​​trúc MIPS, bao gồm phát triển thuật toán, hệ thống số, lệnh gọi hàm, hàm nhập lại, I / O được ánh xạ bộ nhớ, ngoại lệ và ngắt cũng như hướng dẫn dấu phẩy động. Dành cho nhân viên trong lĩnh vực hệ thống, phát triển hệ thống, phân tích hệ thống và bảo trì hệ thống.

3. MIPS Assembly Language Programming using QtSpim

Có một số văn bản xuất sắc, toàn diện và chuyên sâu về lập trình hợp ngữ MIPS. Đây không phải là một trong số chúng Mục đích của văn bản này là cung cấp một tài liệu tham khảo đơn giản và miễn phí cho các đơn vị kiến ​​trúc và lập trình trình độ đại học bao gồm một phần ngắn gọn về lập trình hợp ngữ MIPS. Văn bản giả định sử dụng trình mô phỏng QtSpim. Một phụ lục được bao gồm bao gồm việc tải xuống, cài đặt và sử dụng cơ bản của trình mô phỏng QtSpim. , và đệ quy cơ bản.

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

Full kho tài liệu tại đây.

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!