Cafedev chia sẻ cho ace những cuốn sách cực hay và hữu ích cho ace nào chuẩn bị, đã và đang học lập trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với các ngôn ngữ như C++, Java, Python, Javascript…. Sau đây cafedev sẽ review từng cuốn dưới đây.

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

1. C++

1.1. Data Structures and Algorithms in C++ 2nd Edition by Michael T. Goodrich

Ấn bản thứ hai này của Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán trong C ++ được thiết kế để cung cấp giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và thuật toán, bao gồm thiết kế, phân tích và triển khai của chúng. Các tác giả đưa ra phần giới thiệu về thiết kế hướng đối tượng với C ++ và các mẫu thiết kế, bao gồm việc sử dụng kế thừa lớp và lập trình chung thông qua các mẫu lớp và hàm, đồng thời giữ lại quan điểm hướng đối tượng nhất quán trong suốt cuốn sách.

Đây là cuốn sách “chị em” với Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán của Goodrich & Tamassia trong Java, nhưng sử dụng C ++ làm ngôn ngữ cơ bản thay vì Java. Phiên bản C ++ này vẫn giữ nguyên cách tiếp cận và cấu trúc chung như phiên bản Java để các trường dạy cấu trúc dữ liệu trong cả C ++ và Java có thể dùng chung giáo trình cốt lõi.

1.2. Data Structures and Algorithms in C++ 4th Edition by Adam Drozdek

Tăng cường hiểu biết của bạn về cấu trúc dữ liệu và các thuật toán của chúng để làm nền tảng mà bạn cần để thiết kế, triển khai và duy trì thành công hầu như bất kỳ hệ thống phần mềm nào. Lý thuyết, nhưng thực tế, DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN DỮ LIỆU TRONG C ++, 4E của tác giả giàu kinh nghiệm Adam Drosdek làm nổi bật mối liên hệ cơ bản giữa cấu trúc dữ liệu và thuật toán của chúng, mang lại sức nặng tương đương cho việc triển khai thực tế cấu trúc dữ liệu và phân tích lý thuyết về thuật toán và hiệu quả của chúng. Ấn bản này cung cấp phạm vi bảo hiểm quan trọng mới về treaps, k-d và k-d B-tree, thu gom rác theo thế hệ và các chủ đề nâng cao khác như phương pháp phân loại và kỹ thuật băm mới. Các ví dụ về mã C ++ phong phú và một loạt các nghiên cứu điển hình cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về việc triển khai cấu trúc dữ liệu. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN TRONG C ++ cung cấp sự cân bằng giữa lý thuyết và thực hành để chuẩn bị cho người đọc nhiều ứng dụng khác nhau trong một mô hình hướng đối tượng, hiện đại.

1.3. Data Structures and Algorithms Made Easy: Data Structure and Algorithmic Puzzles, 5th Edition

Cuốn sách này bao gồm Cấu trúc dữ liệu và giải thuật từ cấp độ cơ bản đến nâng cao và bao gồm hầu hết tất cả các chủ đề mà một người cần bắt đầu với Cấu trúc dữ liệu và học thuật toán.

Cuốn sách cũng có các câu hỏi để thực hành và câu trả lời của họ được cung cấp. Nó cũng bổ sung các mẹo chuẩn bị phỏng vấn và các câu hỏi có thể hữu ích.

Những gì bạn sẽ học được?

 • Tuyệt vời để tìm hiểu về độ phức tạp và thuật toán.
 • Độ phức tạp về thời gian và không gian được mô tả và giải thích cho mỗi câu hỏi mã hóa.
 • Mọi câu hỏi đều được cung cấp cách tiếp cận ngày càng tốt hơn khi bạn tiến lên phía trước.
 • Các chủ đề được suy nghĩ với các sơ đồ và số liệu tuyệt vời.
 • Cuốn sách hoàn hảo để sửa đổi và làm rõ khái niệm.

Đối với những người có kiến ​​thức về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, cuốn sách này có thể chứng minh là cuốn cẩm nang tốt nhất để mọi người tham khảo trong trường hợp nghi ngờ hoặc trong trường hợp làm rõ các khái niệm.

2. Java

2.1. Data Structures and Algorithms in Java, 6th Edition 6th Edition

Thiết kế và phân tích cấu trúc dữ liệu hiệu quả từ lâu đã được công nhận là một thành phần chính của chương trình giảng dạy Khoa học Máy tính. Cách tiếp cận của Goodrich và Tomassia đối với chủ đề cổ điển này dựa trên mô hình hướng đối tượng như là khuôn khổ được lựa chọn để thiết kế cấu trúc dữ liệu. Đối với mỗi ADT được trình bày trong văn bản, các tác giả cung cấp một giao diện Java liên quan. Cấu trúc dữ liệu cụ thể hiện thực hóa các ADT được cung cấp dưới dạng các lớp Java thực thi các giao diện. Code Java triển khai các cấu trúc dữ liệu cơ bản trong cuốn sách này được tổ chức trong một gói Java duy nhất. Sách này tạo thành một thư viện nhất quán về cấu trúc dữ liệu và thuật toán trong Java được thiết kế đặc biệt cho mục đích giáo dục theo cách tương thích với Bộ sưu tập Framework Java.

2.2. Data Structures and Algorithms in Java (2nd Edition) by Robert Lafore

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán trong Java, Phiên bản thứ hai được thiết kế để dễ đọc và dễ hiểu mặc dù bản thân chủ đề rất phức tạp. Thuật toán là các thủ tục mà chương trình phần mềm sử dụng để thao tác với cấu trúc dữ liệu. Bên cạnh các chương trình ví dụ rõ ràng và đơn giản, tác giả còn bao gồm một hội thảo như một chương trình trình diễn nhỏ có thể thực thi trên trình duyệt Web. Các chương trình thể hiện dưới dạng đồ họa cấu trúc dữ liệu trông như thế nào và cách chúng hoạt động. Trong lần xuất bản thứ hai, chương trình được viết lại để cải thiện hoạt động và làm rõ các thuật toán, các chương trình ví dụ được sửa đổi để hoạt động với phiên bản Java JDK mới nhất, các câu hỏi và bài tập sẽ được thêm vào cuối mỗi chương làm cho cuốn sách trở nên đồng đều hữu dụng hơn.

3. Python

3.1. Grokking Algorithms: An illustrated guide for programmers and other curious people 1st Edition

Thuật toán Grokking là một giải pháp thân thiện về chủ đề khoa học máy tính cốt lõi này. Trong đó, bạn sẽ học cách áp dụng các thuật toán phổ biến vào các vấn đề lập trình thực tế mà bạn phải đối mặt hàng ngày. Bạn sẽ bắt đầu với các tác vụ như sắp xếp và tìm kiếm. Khi bạn xây dựng các kỹ năng của mình, bạn sẽ giải quyết các vấn đề phức tạp hơn như nén dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ví dụ được trình bày cẩn thận bao gồm các sơ đồ hữu ích và các mẫu mã được chú thích đầy đủ bằng Python. Đến cuối cuốn sách này, bạn sẽ nắm được các thuật toán được áp dụng rộng rãi cũng như cách thức và thời điểm sử dụng chúng.

Những gì bạn sẽ học được?

 • Bao gồm các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp và đồ thị
 • Hơn 400 hình ảnh với hướng dẫn chi tiết
 • Hiệu suất đánh đổi giữa các thuật toán
 • Các mẫu mã dựa trên Python

3.2. Data Structures and Algorithms in Python by Michael T. Goodrich Roberto Tamassia Michael H. Goldwasser(2013-03-18)

Dựa trên các sách về cấu trúc dữ liệu hàng đầu trên thị trường của các tác giả trong Java và C ++, sách giáo khoa này cung cấp phần giới thiệu toàn diện, dứt khoát về cấu trúc dữ liệu trong Python của các tác giả đáng kính. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán trong Python là cuốn sách hướng đối tượng chính thống đầu tiên có sẵn cho khóa học cấu trúc dữ liệu Python. Được thiết kế để cung cấp giới thiệu toàn diện về cấu trúc dữ liệu và thuật toán, bao gồm thiết kế, phân tích và triển khai của chúng, văn bản sẽ duy trì cấu trúc chung .

4. Javascript

4.1 Data Structures and Algorithms with JavaScript: Bringing classic computing approaches to the Web by Michael McMillan

Là một nhà phát triển JavaScript có kinh nghiệm chuyển sang lập trình phía máy chủ, bạn cần triển khai các cấu trúc dữ liệu và thuật toán cổ điển được liên kết với các ngôn ngữ hướng đối tượng thông thường như C # và Java. Hướng dẫn thực tế này chỉ cho bạn cách làm việc thực hành với nhiều cơ chế lưu trữ — bao gồm danh sách được liên kết, ngăn xếp, hàng đợi và đồ thị — trong các ràng buộc của môi trường JavaScript.

Những gì bạn sẽ học được?

 • Mảng và danh sách: cấu trúc dữ liệu phổ biến nhất
 • Ngăn xếp và hàng đợi: cấu trúc dữ liệu giống danh sách phức tạp hơn
 • Danh sách được liên kết: cách chúng khắc phục những thiếu sót của mảng
 • Từ điển(Dictionaries): lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị
 • Hashing: tốt để chèn và truy xuất nhanh chóng
 • Set: hữu ích để lưu trữ các phần tử duy nhất chỉ xuất hiện một lần
 • Cây nhị phân: lưu trữ dữ liệu theo cách phân cấp
 • Đồ thị và thuật toán đồ thị: lý tưởng để lập mô hình mạng
 • Thuật toán: bao gồm những thuật toán giúp bạn sắp xếp hoặc tìm kiếm dữ liệu
 • Thuật toán nâng cao: lập trình động và thuật toán tham lam

-> Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây <-

Full kho tài liệu tại đây.

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!