1. Hệ thống kiểm soát phiên bản Git

Hệ thống kiểm soát phiên bản(Version Control System, gọi tắt là VCS) là phần mềm theo dõi các thay đổi đối với file hoặc tập hợp file theo thời gian để bạn có thể gọi lại các phiên bản cụ thể sau này. Nó cũng cho phép bạn làm việc cùng với các lập trình viên khác.

Hệ thống kiểm soát phiên bản là một tập hợp các công cụ phần mềm giúp một nhóm quản lý các thay đổi trong code nguồn. Nó sử dụng một loại cơ sở dữ liệu đặc biệt để theo dõi mọi sửa đổi đối với code.

Các developer có thể so sánh các phiên bản code trước đó với phiên bản cũ hơn để sửa lỗi.

2. Lợi ích của Hệ thống kiểm soát phiên bản

Hệ thống Kiểm soát Phiên bản rất hữu ích và có lợi trong việc phát triển phần mềm; phát triển phần mềm mà không sử dụng kiểm soát phiên bản là không an toàn. Nó cung cấp các bản sao lưu cho sự không chắc chắn. Hệ thống kiểm soát phiên bản cung cấp một giao diện nhanh chóng cho các developer. Nó cũng cho phép các nhóm phần mềm duy trì hiệu quả và sự nhanh nhẹn theo quy mô nhóm để bao gồm nhiều developer hơn.

Một số lợi ích chính của việc có hệ thống kiểm soát phiên bản như sau.

 • Lưu lại lịch sử thay đổi của file
 • Làm việc đồng thời
 • Phân nhánh và hợp nhất
 • Truy xuất nguồn gốc

3. Các loại hệ thống kiểm soát phiên bản

 • Hệ thống kiểm soát phiên bản local
 • Hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung
 • Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán

3.1 Hệ thống kiểm soát phiên bản được bản local

Phương pháp kiểm soát phiên bản local là một cách tiếp cận phổ biến vì tính đơn giản của nó. Nhưng cách làm này dẫn đến khả năng sai sót cao hơn. Trong cách tiếp cận này, bạn có thể quên bạn đang ở thư mục nào và vô tình ghi nhầm vào file hoặc sao chép qua file bạn không muốn.

Để giải quyết vấn đề này, các lập trình viên đã phát triển các VCS cục bộ có cơ sở dữ liệu đơn giản. Cơ sở dữ liệu như vậy đã giữ tất cả các thay đổi đối với file dưới sự kiểm soát của việc sửa đổi. Hệ thống kiểm soát phiên bản cục bộ giữ các bản sao cục bộ của file.

Hạn chế lớn của Local VCS là nó có một điểm thất bại duy nhất.

3.2 Hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung(Centralized Version Control System-CVCS )

Các developer cần cộng tác với các developer khác trên các hệ thống khác. Hệ thống kiểm soát phiên bản local không thành công trong trường hợp này. Để giải quyết vấn đề này, Hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung đã được phát triển.

Các hệ thống này có một máy chủ duy nhất chứa các file đã được phiên bản và một số máy khách để kiểm tra file từ một nơi trung tâm.

Hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung có nhiều lợi ích, đặc biệt là so với các VCS cục bộ.

 • Mọi người trên hệ thống đều có thông tin về công việc mà những người khác đang làm trong dự án.
 • Quản trị viên có quyền kiểm soát các developer khác.
 • Việc xử lý hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung sẽ dễ dàng hơn so với hệ thống kiểm soát phiên bản được bản địa hóa.
 • Hệ thống kiểm soát phiên bản cục bộ tạo điều kiện cho một thành phần phần mềm máy chủ lưu trữ và quản lý các phiên bản khác nhau của file.

Nó cũng có một nhược điểm giống như trong hệ thống điều khiển phiên bản cục bộ là nó cũng có một điểm lỗi duy nhất.

3.3 Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán(Distributed Version Control System – DVCS)

Hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung sử dụng một máy chủ trung tâm để lưu trữ tất cả cơ sở dữ liệu và cộng tác nhóm. Nhưng do lỗi một điểm, có nghĩa là lỗi của máy chủ trung tâm, các developer không thích nó. Tiếp theo, Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán được phát triển.

Trong Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán (chẳng hạn như Git, Mercurial, Bazaar hoặc Darcs), người dùng có một bản sao cục bộ của kho lưu trữ. Vì vậy, các khách hàng không chỉ kiểm tra ảnh chụp nhanh mới nhất của các file mà thậm chí họ có thể phản chiếu đầy đủ kho lưu trữ. Kho lưu trữ cục bộ chứa tất cả các file và siêu dữ liệu có trong kho lưu trữ chính.

DVCS cho phép phân nhánh và hợp nhất quản lý tự động. Nó tăng tốc hầu hết các hoạt động ngoại trừ đẩy và kéo. DVCS nâng cao khả năng làm việc ngoại tuyến và không dựa vào một vị trí duy nhất để sao lưu. Nếu bất kỳ máy chủ nào dừng và các hệ thống khác đang cộng tác thông qua nó, thì bất kỳ kho lưu trữ máy khách nào cũng có thể được máy chủ đó khôi phục. Mỗi lần thanh toán là một bản sao lưu đầy đủ của tất cả dữ liệu.

Các hệ thống này không nhất thiết phải phụ thuộc vào một máy chủ trung tâm để lưu trữ tất cả các phiên bản của file dự án.

Sự khác biệt giữa Hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung và Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán

Hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung là hệ thống sử dụng kiến trúc máy khách / máy chủ . Trong Hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung, một hoặc nhiều hệ thống máy khách được kết nối trực tiếp với máy chủ trung tâm. Ngược lại, Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán là hệ thống sử dụng kiến trúc ngang hàng .

Có nhiều lợi ích và hạn chế của việc sử dụng cả hai hệ thống kiểm soát phiên bản. Chúng ta hãy xem xét một số khác biệt đáng kể giữa hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung và phân tán.

Hệ thống kiểm soát phiên bản tập trungHệ thống kiểm soát phiên bản phân tán
Trong CVCS, Kho lưu trữ được đặt tại một nơi và cung cấp thông tin cho nhiều khách hàng.Trong DVCS, Mỗi người dùng có một bản sao cục bộ của kho lưu trữ thay cho kho lưu trữ trung tâm ở phía máy chủ.
Nó dựa trên cách tiếp cận máy khách-máy chủ.Nó dựa trên cách tiếp cận máy khách-máy chủ.
Đây là hệ thống đơn giản nhất dựa trên khái niệm về kho lưu trữ trung tâm.Nó linh hoạt và đã xuất hiện với khái niệm rằng mọi người đều có kho lưu trữ của họ.
Trong CVCS, máy chủ cung cấp code mới nhất cho tất cả các máy khách trên toàn cầu.Trong DVCS, mọi người dùng có thể kiểm tra ảnh chụp nhanh của code và họ có thể phản chiếu hoàn toàn kho lưu trữ trung tâm.
CVCS dễ quản lý và có thêm quyền kiểm soát đối với người dùng và truy cập bằng máy chủ của nó từ một nơi.DVCS nhanh hơn so với CVCS vì bạn không phải tương tác với máy chủ trung tâm cho mọi lệnh.
Các công cụ phổ biến của CVCS là SVN (Subversion) và CVS .Các công cụ phổ biến của DVCS là GitMercurial .
CVCS rất dễ hiểu cho người mới bắt đầu.DVCS có một số quy trình phức tạp cho người mới bắt đầu.
Nếu máy chủ bị lỗi, Không hệ thống nào có thể truy cập dữ liệu từ hệ thống khác.nếu bất kỳ máy chủ nào bị lỗi và các hệ thống khác đang cộng tác qua nó, máy chủ đó có thể khôi phục bất kỳ kho lưu trữ máy khách nào

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!