Chào các bạn, hôm nay cafedev chia sẻ cho ace một danh sách các bài tập từ cơ bản tới nâng cao liên quan tới các kiến thức cơ bản trong lập trình Javascript. Cụ thể, trong bài này chúng ta sẽ làm quen với Alert trong Javascript, các bài tập liên quan tới biến, kiểu dữ liệu, toán tử toán học. Từ đó giúp ace nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm lập trình của mình và áp dụng nó vào thực tế.

Trước khi đi vào chi tiết bài tập, cafedev khuyến khích ace tự code bài tập của mình trước khi tham khảo bài hướng dẫn nhé.

Để chạy hoặc code các bài tập sau, ace có thể code trên trang web này như sau:

 • Chọn new
 • Chọn dự án bạn muốn code, ở đây có nhiều lựa chọn như Javascript, AngularJS, React,…. Tất nhiên mình sẽ chọn Javascript.
 • Sau đó bạn sẽ thấy nơi bạn code.
 • Sau khi code sau chọn Preview để xem kết quả.

Ngoài ra ace cũng có thể dùng các IDE đã được giới thiệu tại đây để code và chạy code đó trên máy tính của mình nhé.

Lưu ý: Mọi bài tập bên dưới cũng như các bài tập khác trong Series Javascript này được tạo ra từ các bài học và kiến thức của từng phần trong series tự học Javascript này. Nếu ace nào chưa làm được hoặc chưa hiểu kỹ về bài học thì bạn có thể tham khảo lại series tự học này nhé. Chúc các bạn thành công.

 • Bài 1

Tạo một trang hiển thị thông báo “Tôi đang tự học JavaScript từ cafedev!”.

 • Bài 2

Thực hiện bài trên(bài 1) bằng cách khác như sau: Sửa đổi nó bằng cách trích xuất nội dung code của bạn vào một file bên ngoài alert.js, nằm trong cùng một thư mục.

Sau đó chạy code của bạn và đảm bảo rằng trang của bạn sẽ hiển thị kết quả giống như bài 1.

Hướng dẫn cách xem và tải tài liệu từ trang cafedev tại đây.


Bài giải số 1,2
 • Bài 3
 1. Khai báo hai biến: admin và name.
 2. Gán giá trị “David Xuan” cho biến name.
 3. Sao chép giá trị từ name sang admin.
 4. Hiển thị giá trị của admin bằng cách sử dụng Alert như bài trước.
 • Bài 4

Kết quả của đoạn code bên dưới là gì?

let name = "Cafedev";

alert( `hello ${1}` ); // ?

alert( `hello ${"name"}` ); // ?

alert( `hello ${name}` ); // ?
 • Bài 5

Tạo một trang web yêu cầu nhập tên và xuất nó.


Bài giải 3,4,5
 • Bài 6

Giá trị cuối cùng của tất cả các biến a, b, c và d sau đoạn code dưới đây là bao nhiêu?

let a = 1, b = 1;

let c = ++a; // ?
let d = b++; // ?
 • Bài 7

Giá trị của a và x sau khi chạy đoạn code dưới đây?

let a = 2;

let x = 1 + (a *= 2);
 • Bài 8

Kết quả của những biểu thức này là gì?

"" + 1 + 0
"" - 1 + 0
true + false
6 / "3"
"2" * "3"
4 + 5 + "px"
"$" + 4 + 5
"4" - 2
"4px" - 2
7 / 0
" -9 " + 5
" -9 " - 5
null + 1
undefined + 1
" \t \n" - 2
 • Bài 9

Đây là code yêu cầu người dùng nhập hai số và hiển thị tổng của chúng.

Nó hoạt động không chính xác. Đầu ra trong ví dụ dưới đây là 12.

Tại sao vậy? và hãy sửa nó. Kết quả phải là 3.

let a = prompt("First number?", 1);
let b = prompt("Second number?", 2);

alert(a + b); // 12

Bài giải 6,7,8,9

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!