Toàn series này là một hướng dẫn chi tiết cho bạn làm học và làm việc với Javascript. Nó nhằm mục đích giúp bạn dần dần học ngôn ngữ Javascript. Nhưng một khi bạn đã quen thuộc với những điều cơ bản, bạn sẽ cần các nguồn khác như ở dưới đây.

1. Một số các thông số kỹ thuật về Javascript

Đặc tả ECMA-262 chứa các thông tin chi tiết và chính thức nhất về JavaScript.

Nhưng được chính thức hóa, ban đầu thật khó hiểu. Vì vậy, nếu bạn cần nguồn thông tin đáng tin cậy nhất về các chi tiết của ngôn ngữ, thông số kỹ thuật thì đây nơi thích hợp. Nhưng nó không phải để sử dụng hàng ngày.

Một phiên bản đặc điểm kỹ thuật mới được phát hành hàng năm. Ở giữa các bản phát hành này, bản thảo thông số kỹ thuật mới nhất có tại https://tc39.es/ecma262/ .

Để đọc về các tính năng mới nhất, bao gồm các tính năng gần như chuẩn (được gọi là giai đoạn 3), hãy xem các đề xuất tại https://github.com/tc39/proposeals .

Ngoài ra, nếu bạn đang phát triển cho trình duyệt, thì có các thông số kỹ thuật khác được đề cập trong phần thứ hai của hướng dẫn này.

2. Hướng dẫn và tài liệu học Javascript khác

  • Tài liệu tham khảo JavaScript MDN (Mozilla) là một hướng dẫn với các ví dụ và thông tin khác. Thật tuyệt khi có được thông tin chuyên sâu về các chức năng, phương thức riêng lẻ của ngôn ngữ này, v.v. Người ta có thể tìm thấy nó tại https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference . Mặc dù, tốt nhất là thường xuyên sử dụng tìm kiếm trên internet. Chỉ cần sử dụng MDN trong truy vấn, ví dụ: https://google.com/search?q=MDN+parseInt để tìm kiếm với hàm parseInt.
  • MSDN – Hướng dẫn sử dụng của Microsoft có nhiều thông tin, bao gồm JavaScript (thường được gọi là JScript). Nếu ai đó cần một cái gì đó cụ thể cho Internet Explorer, tốt hơn hãy truy cập: http://msdn.microsoft.com/ . Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng một tìm kiếm trên internet với các cụm từ như là “RegExp MSDN” or “RegExp MSDN jscript”.

3. Sự tương thích của Javascript

JavaScript là một ngôn ngữ đang phát triển, các tính năng mới được bổ sung thường xuyên.

Để xem sự hỗ trợ của chúng giữa các công cụ dựa trên trình duyệt và các công cụ khác, hãy xem:

Tất cả các tài nguyên – tài liệu này đều hữu ích trong phát triển thực tế, vì chúng chứa thông tin có giá trị về chi tiết về ngôn ngữ javascript, sự hỗ trợ của họ, v.v.

-->

Hãy nhớ chúng (hoặc trang này) cho các trường hợp khi bạn cần thông tin chuyên sâu về một tính năng cụ thể.

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!