Tiếp theo phần 3, cafedev tiếp tục chọn lọc và tổng hợp các câu hỏi hay và thường được dùng khi phỏng vấn php developer hiện nay.

Ace nào chưa biết học php từ đâu, bạn có thể tham khảo series tự học sau đây.

Nội dung chính

46) Làm thế nào để đọc một file trong PHP?

PHP cung cấp các chức năng khác nhau để đọc dữ liệu từ file. Các hàm khác nhau cho phép bạn đọc tất cả dữ liệu file, đọc từng dòng dữ liệu và đọc từng ký tự dữ liệu.

Các chức năng đọc tệp PHP được cung cấp bên dưới:

 • fread ()
 • fgets ()
 • fgetc ()

47) Làm thế nào để viết một file trong PHP?

Các hàm fwrite () và fputs () trong PHP được sử dụng để ghi dữ liệu vào file. Để ghi dữ liệu vào file, bạn cần sử dụng chế độ w, r +, w +, x, x +, c hoặc c +.

48) Làm thế nào để xóa file trong PHP?

Hàm unlink () được sử dụng để xóa một file trong PHP.

 1. hủy liên kết bool (chuỗi $ filename)      

49) Phương thức để thực thi một tập lệnh PHP từ dòng lệnh là gì?

Bạn chỉ nên chạy giao diện dòng lệnh PHP (CLI) và chỉ định tên file của tập lệnh sẽ được thực thi như sau.

50) Làm thế nào để tải tệp lên bằng PHP?

Hàm move_uploaded_file () được sử dụng để tải file lên bằng PHP.

 1. bool move_uploaded_file (chuỗi $ filename, chuỗi $ đích)    

51) Làm thế nào để tải xuống tệp trong PHP?

Hàm readfile () được sử dụng để tải xuống file trong PHP.

 1. int readfile (string $ filename)     

52) Bạn có thể gửi email bằng PHP như thế nào?

Hàm mail () được sử dụng để gửi email bằng PHP.

 1. bool mail ( $ to , $ topic , $ message , $ header );    

53) Làm cách nào để bạn kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với PHP?

Có hai phương pháp để kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với PHP. Cách thủ tục và hướng đối tượng.

54) Cách tạo kết nối trong PHP?

Hàm mysqli_connect () được sử dụng để tạo kết nối trong PHP.

 1. tài nguyên mysqli_connect (máy chủ, tên người dùng, mật khẩu)       

55) Làm thế nào để tạo kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu trong PHP?

Kể từ PHP 4.3, mysql_reate_db () không được dùng nữa. Bây giờ bạn có thể sử dụng 2 lựa chọn thay thế sau.

 • mysqli_query ()
 • PDO :: _ query ()

56) Làm cách nào chúng ta có thể tăng thời gian thực thi của một tập lệnh PHP?

Theo mặc định, thời gian thực thi tối đa cho các tập lệnh PHP được đặt thành 30 giây. Nếu một tập lệnh mất hơn 30 giây, PHP sẽ dừng tập lệnh đó và trả về lỗi.

Bạn có thể thay đổi thời gian chạy tập lệnh bằng cách thay đổi chỉ thị max_execution_time trong tệp php.ini.

Khi một tập lệnh được gọi, hàm set_time_limit khởi động lại bộ đếm thời gian chờ từ 0. Có nghĩa là, nếu bộ đếm thời gian mặc định được đặt thành 30 giây và 20 giây được chỉ định trong hàm set_time_limit (), thì tập lệnh sẽ chạy trong 45 giây. Nếu 0sec được chỉ định trong hàm này, tập lệnh sẽ mất thời gian không giới hạn.

57) Các loại lỗi khác nhau trong PHP là gì?

Có 3 loại lỗi trong PHP.

 1. Thông báo: Đây là những lỗi không nghiêm trọng. Những lỗi này không được hiển thị cho người dùng.
 2. Cảnh báo: Đây là những lỗi nghiêm trọng hơn, nhưng chúng không dẫn đến việc chấm dứt tập lệnh. Theo mặc định, những lỗi này được hiển thị cho người dùng.
 3. Lỗi nghiêm trọng : Đây là những lỗi nghiêm trọng nhất. Những lỗi này có thể gây ra do việc chấm dứt tập lệnh ngay lập tức.

58) Làm thế nào để dừng việc thực thi tập lệnh PHP?

Hàm exit () được sử dụng để dừng việc thực thi tập lệnh PHP.

59) Các chức năng mã hóa trong PHP là gì?

CRYPT ()MD5 ()

60) htaccess trong PHP là gì?

.Htaccess là một tệp cấu hình trên máy chủ Apache. Bạn có thể thay đổi cài đặt cấu hình bằng cách sử dụng lệnh trong tệp cấu hình Apache như .htaccess và httpd.conf.

61) Giải thích hàm boom () trong PHP.

Hàm boom () trong PHP ngắt một chuỗi thành một mảng.

62) Giải thích hàm split () trong PHP.

Hàm split () trong PHP chia chuỗi thành một mảng bằng biểu thức chính quy.

63) Làm thế nào chúng ta có thể lấy địa chỉ IP của một máy khách trong PHP?

 1. $ _SERVER [ “REMOTE_ADDR” ];  

64) Ý nghĩa của Cookie liên tục là gì?

Cookie liên tục được lưu trữ vĩnh viễn trong file cookie trên máy tính của trình duyệt. Theo mặc định, cookie là tạm thời và sẽ bị xóa nếu chúng ta đóng trình duyệt.

65) Công dụng của hàm ‘imageetypes ()’ là gì?

imageetypes () cung cấp định dạng và kiểu hình ảnh được hỗ trợ bởi phiên bản GD-PHP hiện tại.

66) Hàm include() và Request() là gì?

Hàm include() được sử dụng để đưa dữ liệu của một file PHP vào file PHP khác. Nếu lỗi xảy ra, thì hàm include() tạo ra một cảnh báo nhưng không dừng việc thực thi tập lệnh và nó sẽ tiếp tục thực thi.

Hàm Request() cũng được sử dụng để đưa dữ liệu của một file PHP sang file PHP khác. Nếu có bất kỳ lỗi nào, thì hàm request () tạo ra một cảnh báo và một lỗi nghiêm trọng và dừng tập lệnh.

67) Cookies là gì? Làm thế nào để tạo cookie trong PHP?

Một cookie được sử dụng để xác định người dùng. Cookie là một bản ghi nhỏ mà máy chủ cài đặt trên Máy tính của khách hàng. Mỗi khi một PC tương tự yêu cầu một trang có chương trình, nó cũng sẽ gửi cookie. Với PHP, bạn có thể vừa tạo và khôi phục giá trị cookie.

Một số điểm quan trọng liên quan đến Cookie:

 1. Cookie duy trì id phiên được tạo ở cuối sau khi xác minh danh tính của người dùng ở dạng mã hóa và nó phải nằm trong trình duyệt của máy
 2. Bạn chỉ có thể lưu trữ các giá trị chuỗi không phải đối tượng vì bạn không thể truy cập bất kỳ đối tượng nào trên trang web hoặc ứng dụng web
 3. Phạm vi: – Nhiều trang.
 4. Theo mặc định, cookie là tạm thời và cookie tạm thời chỉ lưu trong trình duyệt.
 5. Theo mặc định, cookie là URL cụ thể có nghĩa là Gmail không được hỗ trợ trong Yahoo và ngược lại.
 6. Mỗi trang web có thể tạo 20 cookie trong một trang web hoặc ứng dụng web
 7. Kích thước ban đầu của cookie là 50 byte.
 8. Kích thước tối đa của cookie là 4096 byte.

68) Tầm quan trọng của Trình phân tích cú pháp trong PHP là gì?

Trình phân tích cú pháp PHP phân tích cú pháp trang web được phát triển bằng PHP từ thẻ mở đến thẻ đóng. Các thẻ chỉ ra rằng từ nơi mã PHP đang được bắt đầu và kết thúc. Nói cách khác, thẻ mở và thẻ đóng quyết định phạm vi của cú pháp kịch bản PHP của thẻ đóng trong PHP

Cú pháp <? php của thẻ mở trong PHP

?> cú pháp của thẻ đóng trong PHP

69) Làm cách nào chúng ta có thể tạo cơ sở dữ liệu bằng PHP và MySQL?

Các bước cần thiết để tạo cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP là:

 • Thiết lập kết nối đến máy chủ MySQL từ tập lệnh PHP của bạn.
 • Nếu kết nối thành công, hãy viết truy vấn SQL để tạo cơ sở dữ liệu và lưu trữ nó trong một biến chuỗi.
 • Thực hiện truy vấn.

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!