PHP 5 giới thiệu một khái niệm hàm hủy tương tự như khái niệm của các ngôn ngữ hướng đối tượng khác, chẳng hạn như C ++.

Phương thức hủy sẽ được gọi ngay sau khi tất cả các tham chiếu đến một đối tượng cụ thể bị xóa hoặc khi đối tượng bị hủy rõ ràng theo bất kỳ thứ tự nào trong trình tự Huỷ.

Chúng ta tạo hàm hủy bằng cách sử dụng hàm “__destruct”.

ví dụ 1

<?php 
  class demo 
  { 
    public function demo() 
    { 
      echo "constructor1..."; 
    } 
  } 
   
  class demo1 extends demo 
  { 
    public function __construct() 
    { 
      echo parent::demo(); 
      echo "constructor2..."; 
    } 
    public function __destruct() 
    { 
      echo "destroy....."; 
    } 
  } 
  $obj= new demo1(); 
?> 

Đầu ra:

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!