1. Lớp trừu tượng(Abstract class):

 • Lớp trừu tượng chỉ trừu tượng hoá một phần cũng được, có nghĩa là nó vừa thực hiện trừu tượng và không trừu tượng cùng một lúc.
 • Các lớp trừu tượng có thể có các phương thức trừu tượng và các phương thức không trừu tượng.
 • Trong các lớp trừu tượng, chúng ta có thể tạo các biến.
 • Trong các lớp trừu tượng, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ trình chỉ định truy cập nào.
 • Bằng cách sử dụng từ khóa ‘expand’, chúng ta có thể truy cập các tính năng của lớp trừu tượng từ lớp dẫn xuất.
 • Đa kế thừa là không thể.

2. Interface:

 • interface được trừu tượng hóa hoàn toàn.
 • Các interface chỉ có thể duy trì các phương thức trừu tượng.
 • Trong interface , chúng ta không thể tạo các biến.
 • Trong interface, chúng ta chỉ có thể sử dụng chỉ định truy cập công khai.
 • Bằng cách sử dụng từ khóa ‘implement, chúng ta có thể nhận được các hàm của interface từ lớp dẫn xuất.
 • Sử dụng interface đa kế thừa là có thể.

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!