Encapsulation là một khái niệm trong lập trình hướng đối tượng đó chúng ta đóng gói tất cả dữ liệu và các hàm thành viên lại với nhau để tạo thành một đối tượng.

Gói thành viên dữ liệu và phương thức lại với nhau thành một đơn vị duy nhất được gọi là Đóng gói.

Tính năng đóng gói cũng cho phép một lớp thay đổi việc triển khai bên trong của nó mà không ảnh hưởng đến hoạt động chung của hệ thống.

Ràng buộc dữ liệu với code điều khiển nó.

Nó giữ cho dữ liệu và code an toàn khỏi sự can thiệp từ bên ngoài .

ví dụ 1

<?php 
class person 
{ 
public $name; 
public $age; 
function __construct($n, $a) 
{ 
$this->name=$n; 
$this->age=$a; 
} 
public function setAge($ag) 
 { 
  
$this->ag=$ag; 
  
} 
  
public function display() 
  
{ 
  
echo "welcome ".$this->name."<br/>"; 
  
return $this->age-$this->ag; 
  
} 
  
} 
  
$person=new person("sonoo",28); 
  
$person->setAge(1); 
  
echo "You are ".$person->display()." years old"; 
  
?> 

Đầu ra:

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!