Thư viện Python’s Sklearn cung cấp một trình tạo tập dữ liệu mẫu tuyệt vời sẽ giúp bạn tạo tập dữ liệu tùy chỉnh của riêng mình. Nó nhanh chóng và rất dễ sử dụng. Sau đây là các loại mẫu mà nó cung cấp.

Đối với tất cả các phương pháp trên, bạn cần nhập sklearn.datasets.samples_generator.

# importing libraries 
from sklearn.datasets.samples_generator 
 
# matplotlib for ploting 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import style 

sklearn.datasets.make_blobs

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Creating Test DataSets using sklearn.datasets.make_blobs 
from sklearn.datasets.samples_generator import make_blobs 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import style 
 
style.use("fivethirtyeight") 
 
X, y = make_blobs(n_samples = 100, centers = 3, 
        cluster_std = 1, n_features = 2) 
 
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], s = 40, color = 'g') 
plt.xlabel("X") 
plt.ylabel("Y") 
 
plt.show() 
plt.clf() 

Output:

sklearn.datasets.make_moon

# Creating Test DataSets using sklearn.datasets.make_moon 
from sklearn.datasets.samples_generator import make_moon 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import style 
 
X, y = make_moons(n_samples = 1000, noise = 0.1) 
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], s = 40, color ='g') 
plt.xlabel("X") 
plt.ylabel("Y") 
 
plt.show() 
plt.clf() 

Output:

sklearn.datasets.make_circle

# Creating Test DataSets using sklearn.datasets.make_circles 
from sklearn.datasets.samples_generator import make_circles 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import style 
 
style.use("fivethirtyeight") 
 
X, y = make_circles(n_samples = 100, noise = 0.02) 
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], s = 40, color ='g') 
plt.xlabel("X") 
plt.ylabel("Y") 
 
plt.show() 
plt.clf() 

Output:

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

-->

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!