Nhằm giúp ace nâng cao kỹ năng và kiến thức lập trình Python cho người mới bắt đầu từ con số 0, hôm nay cafedev chia sẻ cho ace một số bài tập liên quan tới cơ sở dữ liệu trong python.

Mục tiêu chính – trang bị kiến thức và kỹ năng:

 • Hiện thực được ứng dụng kết nối đến CSDL SQLite
 • Xây dựng ứng dụng CRUD

Lưu ý: Ace vui lòng tự code xong rồi hãy tham khảo bài giải nha – để xem cách mình làm đúng hay tối ưu nhất chưa nhé.

Bài 1:Xây dựng ứng dụng Quản lý sảnphẩm

Xây dựng ứng dụng quản lý sản phẩm như sau:

Tạo CSDL product.db

Trong CSDL product.db, tạo bảng sản phẩm (product) có cấu trúc như sau:

Tên cộtLoại dữ liệuThông tin thêm
IdIntegerPrimary key
NameTextNot null
PriceRealNot null
AmountIntegerNot null

Chương trình cho phép người dùng:

 • Hiển thị danh sách sản phẩm
 • Thêm các sản phẩm vào bảng sản phẩm
 • Tìm kiếm thông tin sản phẩm theo tên
 • Cập nhật đơn giá và số lượng của một sản phẫm theo id cụ thể
 • Xóa một sản phẩm theo id cụ thể (Mởrộng: các công việc này có thể lặp lại nhiều lần)

Bài 2: Xây dựng ứng dụng Quản lý nhân viên

Xây dựng ứng dụng quản lý nhân viênnhư sau:

 • Tạo CSDL ql_nhan_vien.db
import sqlite3
conn = sqlite3.connect(r"ql_nhan_vien.db")
print("New database is created!")
 • Trong CSDL ql_nhan_vien.db, tạo bảng phòng ban(PHONG) có cấu trúc như sau:
Tên cộtLoại dữ liệuThông tin thêm
idIntegerPrimary key
tenTextNot null
chuc_nangTextNot null
 • Thêm các phòng ban vào bảng phòng
 • Trong CSDL ql_nhan_vien.db, tạo bảng nhân viên (NHAN_VIEN) có cấu trúc như sau: có Id_phonglà khóa ngoại (1 phòng có nhiều nhân viên, 1 nhân viên chỉ thuộc về một phòng)
Tên cộtLoại dữ liệuThông tin thêm
idIntegerPrimary key
ho_tenTextNot null
tuoiIntegerNot null
dia_chiTextNot null
luongRealNot null
Id_phongIntegerForeign key –tham chiếu tới id của bảng PHONG

Sơ đồ quan hệ:

PHONG <—— NHAN_VIEN

Bài giải


Full bài giải

Hướng dẫn cách xem và tải tài liệu từ trang cafedev tại đây.

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!