Nhằm giúp ace nâng cao kỹ năng và kiến thức lập trình Python cho người mới bắt đầu từ con số 0, hôm nay cafedev chia sẻ cho ace một số bài tập liên quan json trong python.

Lưu ý: Ace vui lòng tự code xong rồi hãy tham khảo bài giải nha – để xem cách mình làm đúng hay tối ưu nhất chưa nhé.

Bài 1:Đọc và hiển thị các sách từ API trên Internet

Yêu cầu: Xây dựng chương trình đọc và hiển thị các sách từ API trên Internet:

-Thông tin các bài post được lưu tại địa chỉ api này: https://jsonplaceholder.typicode.com/posts

Khi chạy chương trình, sẽ hiển thị danh sách các sách nằm trong API này như sau:

  • Tổng số bài post
  • Danh các bài post bao gồm: userID, id, title, body

Bài 2: Đọc và hiển thị sách nổi bật từ API trên Internet

Xây dựng chương trình đọc và hiển thị sách nổi bật từ API trên Internet:

-Thông tin các bài post với postid = 1 được lưu tại địa chỉ: https://jsonplaceholder.typicode.com/comments?postId=1

-Khi chạy chương trình, sẽ hiển thị sách bài post với id = 1 nằm trong API này như sau:

  • Danh sách các bài post nổi bật
  • Danh sách bao gồm các thông tin của mỗi bài post và giới hạn chỉ hiển thị 3 bài đầu thôi.

Bài 3: Thống kê nhân viên theo đơn vị từ json

Xây dựng chương trình đọc và thống kê nhân viên theo đơn vị:

  • Khi chạy chương trình, sẽ hiển thị thống kê nhân viên theo đơn vị này như sau:
  • Tên công ty, địa chỉ, tổng số nhân viên
  • Thống kê nhân viên: tên đơn vị, số nhân viên, tỷ lệ % so với tổng số nhân viên

Kết quả như sau:

Bài 4: Ghi dữ liệu quản lý giao dịch vào tập tin tập tin JSON

Xây dựng chương trình ghi các giao dịch vào tập tin JSON:

Sử dụng lại bài quản lý giao dịch đã làm.

Sau khi người dùng không tiếp tục thực hiện giao dịch nữa thì hỏi người dùng có muốn ghi vào tập tin hay không? Nếu người dùng chọn 1: Có => ghi vào tập tin. 0: Không => Không ghi

-Khi người dùng chọn ghi:

  • Lấy thông tin ngày hiện tại theo định dạng: nam-thang-ngay-gio-phut-giay
  • Lưu danh sách các giao dịch tiền và vàng vào tập tin nam-thang-ngay-gio-phut-giay.json

Hướng dẫn cách xem và tải tài liệu từ trang cafedev tại đây.


Full bài giải

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!