Trong C/C++Java, chúng ta có thể viết hàm rỗng với cú pháp sau:

// An empty function in C/C++/Java
void fun() { }

Trong Python, nếu chúng ta vẫn sử dụng cú pháp tương tự như ở trên (của C/C++/Java) để khai báo hàm rỗng, trình biên dịch sẽ báo lỗi ngay.


# Incorrect empty function in Python 
def fun(): 

Lỗi trình biên dịch được in ra:

IndentationError: expected an indented block

Trong Python, để viết các hàm rỗng (empty functions), chúng ta sẽ sử dụng lệnh pass. pass là một câu lệnh đặc biệt trong Python, khi được thực thi, nó sẽ không làm gì cả. Lệnh pass thực sự hữu dụng khi bạn không muốn viết ngay phần code cài đặt (bên trong thân hàm) cho một hàm nào đó, mà lại muốn thực hiện điều đó trong tương lai.

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------

# Correct way of writing empty function 
# in Python 
def fun(): 
  pass

Chúng ta còn có thể sử dụng câu lệnh pass để chỉ định một vòng lặp white rỗng:


# Empty loop in Python 
mutex = True
while (mutex == True) : 
  pass

Ngoài ra, pass thậm chí còn được dùng cho các câu lệnh if else rỗng:


# Empty in if/else in Python 
mutex = True
if (mutex == True) : 
  pass
else : 
  print("False") 

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!