Cách đơn giản nhất để tạo đầu ra là sử dụng hàm print() trong đó bạn có thể truyền không hoặc nhiều biểu thức được phân tách bằng dấu phẩy. Hàm này chuyển đổi các biểu thức bạn truyền thành string trước khi hiển thị trên màn hình.

Cú pháp: print (value (s), sep = ”, end = ‘\ n’, file = file, flush = flush)

Parameters: Tham số
value (s): Bất kỳ giá trị nào, và bao nhiêu tùy thích. Sẽ được chuyển đổi thành kiểu string trước khi in
sep = ‘separator’: (Tùy chọn) Chỉ định cách tách các đối tượng, nếu có nhiều hơn một. Mặc định:”
end = ‘end’: (Tùy chọn) Chỉ định nội dung cần in ở cuối. Mặc định:’\ n’
File: (Tùy chọn) Một đối tượng có phương thức ghi. Mặc định: sys.stdout
flush: (Tùy chọn) kiểu Boolean, chỉ định liệu rằng đầu ra được in ra (True) hoặc được đệm (False). Mặc định: False

Return: Nó trả về kết quả ra màn hình.

Code số 1: Sử dụng hàm print() trong Python (2.x)


# Python 2.x program showing 
# how to print data on 
# a screen 
  
# One object is passed 
print "Cafedevn"
  
# Four objects are passed 
print "Cafedevn", "For", "Cafedevn", "Portal"
  
l = [1, 2, 3, 4, 5] 
# printing a list 
print l 

Kết quả:

Cafedevn
Cafedevn For Cafedevn Portal
[1, 2, 3, 4, 5]

Code số 2: Sử dụng hàm print() trong Python (3.x)

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Python 3.x program showing 
# how to print data on 
# a screen 
  
# One object is passed 
print("Cafedevn") 
  
x = 5
# Two objects are passed 
print("x =", x) 
  
# code for disabling the softspace feature  
print('G', 'F', 'G', sep ='') 
  
# using end argument 
print("Python", end = '@')   
print("Cafedevn")  

Kết quả:

Cafedevn
x = 5
GFG
Python@Cafedevn

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!