Nhìn chung, khi chuyển từ C / C ++ sang Python, người ta tự hỏi làm thế nào để in hai hoặc nhiều biến hoặc câu lệnh mà không đi vào một dòng mới trong python vì hàm print() trong Python mặc định kết thúc bằng một dòng mới. Python có định dạng được xác định trước nếu bạn sử dụng hàm print (a_variable) thì nó sẽ tự động chuyển sang dòng tiếp theo.
Ví dụ như:


print("Cafedevn") 
print("Noi chia se thong tin IT") 

sẽ ra kết quả:

Cafedevn
Noi chia se thong tin IT

Nhưng đôi khi chúng ta có thể không muốn đi đến dòng tiếp theo mà chỉ muốn in trên cùng một dòng. Vậy chúng ta có thể làm gì?
Ví dụ:

Input : print("cafedev") print("cafedev vs cafedev")
Output : cafedev cafedev vs cafedev

Input : a = [1, 2, 3, 4]
Output : 1 2 3 4 

Giải pháp được thảo luận ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào phiên bản python bạn đang sử dụng.

1. In không có newline trong Python 2.x

# Python 2 code for printing 
# on the same line printing 
# geeks and geeksforgeeks 
# in the same line 
 
print("cafedevn"), 
print("cafedev.vn") 
 
# array 
a = [1, 2, 3, 4] 
 
# printing a element in same 
# line 
for i in range(4): 
  print(a[i]),

Kết quả:

cafedevn cafedev.vn
1 2 3 4

2. In không có newline trong Python 3.x

# Python 3 code for printing 
# on the same line printing 
# geeks and geeksforgeeks 
# in the same line 
 
print("cafedevn", end =" ") 
print("cafedev.vn") 
 
# array 
a = [1, 2, 3, 4] 
 
# printing a element in same 
# line 
for i in range(4): 
  print(a[i], end =" ")

Kết quả

cafedevn cafedev.vn
1 2 3 4

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!