Nói chung, mọi người chuyển từ C/C ++ sang Python tự hỏi làm thế nào để in hai hoặc nhiều biến hoặc câu lệnh mà không cần chuyển sang một dòng mới trong python. Vì hàm python print() theo mặc định kết thúc bằng dòng mới. Python có định dạng được xác định trước nếu bạn sử dụng print (a_variable) thì nó sẽ tự động chuyển sang dòng tiếp theo.

Ví dụ như:

print("cafedev")
print("cafedevscafedev")

output

cafedev
cafedevscafedev

Nhưng đôi khi có thể xảy ra trường hợp chúng ta không muốn chuyển sang dòng tiếp theo mà muốn in trên cùng một dòng. Vậy chúng ta có thể làm gì?

Ví dụ:

Input : print("cafe") print("cafedev")
Output : cafe cafedev

Input : a = [1, 2, 3, 4]
Output : 1 2 3 4 

Giải pháp được thảo luận ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào phiên bản python bạn đang sử dụng.

In không có dòng mới trong Python 2.x

# Python 2 code for printing
# on the same line printing
# cafe and cafedev
# in the same line
 
print("cafe"),
print("cafedev")
 
# array
a = [1, 2, 3, 4]
 
# printing a element in same
# line
for i in range(4):
    print(a[i]),

output

cafe cafedev
1 2 3 4

In không có dòng mới trong Python 3.x

# Python 3 code for printing
# on the same line printing
# geeks and cafedev
# in the same line
 
print("cafe", end =" ")
print("cafedev")
 
# array
a = [1, 2, 3, 4]
 
# printing a element in same
# line
for i in range(4):
    print(a[i], end =" ")

output

cafe cafedev
1 2 3 4

In không có dòng mới trong Python 3.x sử dùng vòng lặp

# Print without newline in Python 3.x without using for loop
 
l=[1,2,3,4,5,6]
 
# using * symbol prints the list
# elements in a single line
print(*l)

output

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!