Dấu phân cách giữa hàm đối số truyền tới hàm print() trong Python là khoảng trắng theo mặc định (tính năng softspace), có thể được sửa đổi thành bất kỳ ký tự, số nguyên hoặc chuỗi nào theo lựa chọn của chúng ta. Tham số ‘sep’ được sử dụng để đạt được điều tương tự, nó chỉ khả dụng từ phiên bản python 3.x trở lên. Nó cũng được sử dụng để định dạng các chuỗi kết quả.

Ví dụ:

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

#code for disabling the softspace feature 
print('C','F','D', sep='') 
  
#for formatting a date 
print('09','12','2016', sep='-') 
  
#another example 
print('Cafedev','VN', sep='@') 

Kết quả:

CFD
09-12-2016
Cafedev@VN

Tham số sep khi được sử dụng với tham số end sẽ tạo ra kết quả tuyệt vời. Một số ví dụ bằng cách kết hợp tham số sep và end.

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

print('C','F', sep='', end='') 
print('D') 
#\n provides new line after printing the year 
print('09','12', sep='-', end='-2016\n') 
  
print('cafe','dev', sep='', end='@') 
print('cafedevn') 

Kết quả:

CFD
09-12-2016
cafedev@cafedevn

Lưu ý: Vui lòng thay đổi ngôn ngữ từ Python sang Python 3 trong ide trực tuyến.

Mở tương tác ide bằng cách nhập python trong cmd (với windows) hoặc termintal (với linux).


#import the below module and see what happens 
import antigravity 
#NOTE - it wont work on online ide 

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!