Phần giới thiệu về Python đã có sử dụng nhiều về biến. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu với việc học ngôn ngữ Python.

1. Chạy code đầu tiên của bạn trong Python

Chương trình trong Python không được biên dịch, thay vào đó chúng được thông giải. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu viết code Python và chạy nó. Vui lòng đảm bảo rằng python đã được cài đặt trên hệ thống bạn đang làm việc. Nếu bạn chưa cài đặt, hãy tải về tại đây. Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng phiên bản python 2.7.

2. Tạo một tệp trong Python:

Python được lưu trữ với phần định dạng tệp tin là “.py”. Mở trình soạn thảo văn bản và lưu một tệp có tên là “hello.py”. Mở tệp lên và viết viết code sau đây:


print "Hello World"
# Notice that NO semi-colon is to be used 

3. Đọc nội dung tệp:

Với hệ thống Linux – Di chuyển đến thư mục từ terminal, nơi lưu trữ tệp được tạo(hello.py) bằng cách sử dụng lệnh ‘cd’, sau đó nhập nội dung sau vào bảng terminal:

python hello.py

Với hệ thống Windows – Mở bảng lệnh command và di chuyển đến thư mục lưu trữ tệp bằng cách sử dụng lệnh ‘cd’ và sau đó chạy tệp bằng cách viết tên tệp giống như viết lệnh.

4. Các biến trong Python

Các biến không cần phải được khai báo đầu tiên trong Python. Chúng có thể được sử dụng trực tiếp. Các biến trong python có phân biệt chữ hoa chữ thường như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác.
Lấy ví dụ:

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------


a = 3
A = 4
print a 
print A 

Kết quả:

3
4

5. Các biểu thức trong Python

Các phép toán học trong python có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các toán tử toán học và một số hàm được tích hợp sẵn.


a = 2
b = 3
c = a + b 
print c 
d = a * b 
print d 

Kết quả

5
6

6. Các điều kiện trong Python

Có thể thu được kết quả có điều kiện trong python bằng cách sử dụng các câu lệnh if-else và elif (else if).

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------


a = 3
b = 9
if b % a == 0 : 
  print "b is divisible by a"
elif b + 1 == 10: 
  print "Increment in b produces 10"
else: 
  print "You are in else statement"

Kết quả:

b is divisible by a

7. Các hàm trong Python

Một hàm trong python được khai báo bằng từ khóa ‘def’ trước tên của hàm. Chúng ta không cần phải chỉ định kiểu trả về của hàm rõ ràng trong python. Hàm có thể được khởi tạo bằng cách viết tên hàm trước danh sách tham số trong ngoặc.


# Function for checking the divisibility 
# Notice the indentation after function declaration 
# and if and else statements 
def checkDivisibility(a, b): 
  if a % b == 0 : 
    print "a is divisible by b"
  else: 
    print "a is not divisible by b"
#Driver program to test the above function 
checkDivisibility(4, 2) 

Kết quả:

a is divisible by b

Vì vậy, python là một ngôn ngữ rất đơn giản và ít cồng kềnh để code. Sự dễ dàng này tự thúc đẩy chính nó trở nên được sử dụng rộng rãi.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!