Hãy xét chương trình Python dưới đây:

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------


# A Python program to demonstrate that we can store 
# large numbers in Python 
  
x = 10000000000000000000000000000000000000000000; 
x = x + 1
print (x) 

Kết quả:

10000000000000000000000000000000000000000001

Trong Python, giá trị của một số nguyên không bị giới hạn bởi số lượng bit và có thể mở rộng đến giới hạn của bộ nhớ khả dụng (Nguồn: tại đây và tại đây). Do đó, chúng ta không bao giờ cần bất kỳ sự sắp xếp đặc biệt nào để lưu trữ các số lớn (Hãy tưởng tượng thực hiện số học trên ở trong C/C ++).

Như một lưu ý phụ, trong Python 3, chỉ có một kiểu “int” cho tất cả các kiểu số nguyên. Trong Python 2.7, có hai kiểu riêng biệt là kiểu “int” (32 bit) và kiểu “long int” giống như của kiểu “int” của Python 3.x, tức là có thể lưu trữ các số lớn tùy ý.


# A Python program to show that there are two types in 
# Python 2.7 : int and long int 
# And in Python 3 there is only one type : int 
  
x = 10
print(type(x)) 
  
x = 10000000000000000000000000000000000000000000
print(type(x)) 

1. Kết quả trong Python 2.7:

<type 'int'>
<type 'long'>

2. Kết quả trong Python 3:

<type 'int'>
<type 'int'>

Chúng ta có thể thử các chương trình thú vị hơn như chương trình dưới đây:


# Printing 100 raise to power 100 
print(100**100) 

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!