Top các bài viết

Tự học Flutter | Tìm hiểu về bố cụ(layout) giao diện...

Khái niệm chính của cơ chế bố trí là widget. Chúng ta biết rằng sự flutter giả định mọi thứ như một widget Vì vậy, hình ảnh, biểu tượng, văn bản và thậm chí cả bố cục(layout) của ứng dụng của bạn đều là widget.